TPPVN - Câu Hỏi TPP

Vietnamese Version:
English Version:
TPPVN - Câu Hỏi TPP

Descripton

only vn

Thông tin game

******************************
- TPP là hiệp định thỏa thuận thương mại tự do . 
- Sắp tới VN (Việt Nam - viet nam) cũng sẽ tham gia vào để phát triển kinh tế

- TPPVN là ứng dụng tập hợp tất cả các câu hỏi liên quan về TPP ( Trans-Pacific Partnership )
- Giải đáp các câu hỏi liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như :
+ Sinh Viên
+ Doanh Nghiệp
+ Dệt May
+ Hải Quan
+ An Toàn Thực Phẩm
+ Đầu Tư
+ Dịch Vụ Xuyên Biên Giới
+ Thương Mại
+ Đối Xử Quốc Gia
+Quy Tắc Xuất Xứ
............................
- Và còn nhiều câu hỏi về các lĩnh vực khác để cho bạn tham khảo.
- Cập nhật liên tục các câu hỏi mới hoặc có sự thay đổi theo từng thời điểm.
- Hiện tại ứng dụng chỉ hổ trợ tiếng việt nhưng tương lai sẽ hổ trợ nhiều ngôn ngữ khác như : Tiếng Anh ....

==================================================
- Mong được sự góp ý của mọi người về sản phẩm này cũng như các sản phẩm khác của team "S.M.Future" để có thể làm cho sản phẩm tốt hơn và mọi người dùng cảm thấy hài lòng .

- Mọi ý kiến xin gửi về mail : gamerous.vn@gmail.com

- Chúc mọi người có được các câu hỏi mình cần .